AMBIENT
UREKA
 • Câu hỏi:

  Khi cho kim loại M tác dụng với dung dịch chứa Fe3+ chỉ xảy ra phản ứng: M + nFe3+ → Mn+ + nFe2+

  Vậy Mn+/M thuộc khoảng nào trong dãy điện hóa của kim loại?

  • A. Từ Fe2+/Fe đến Fe3+/Fe2+.
  • B. Từ Mg2+/Mg đến Fe3+/Fe2+.
  • C. Từ Mg2+/Mg đến Fe2+/Fe.
  • D. Từ Fe3+/Fe2+ trở về sau.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 2612

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Crom Sắt Đồng

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON