AMBIENT
UREKA
 • Câu hỏi:

  Hòa tan hoàn toàn 0,10 mol FeS2 vào dung dịch HNO3 đặc, nóng dư thu được khí NO2 và dung dịch X. Xác định số mol HNO3 đã phản ứng. Biết rằng Fe và S trong FeS2 bị oxi hóa đến số oxi hóa cao nhất.

  • A. 1,4 mol
  • B. 1,6 mol
  • C. 1,8 mol
  • D. 1,5 mol

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  \(Fe{S_2}\; \to {\rm{ }}\mathop {Fe}\limits^{ + 3} \; + {\rm{ }}2\mathop S\limits^{ + 6} + {\rm{ }}15e\)
  0,1               0,1       0,2       1,5
  \(\mathop N\limits^{ + 5} + {\rm{ }}1e{\rm{ }} \to {\rm{ }}\mathop N\limits^{ + 4}\)
  1,5     1,5
  \(n_{HNO_{3}}\) phản ứng = nN(sp khử) + nN (muối)
  Bảo toàn điện tích dd muối: đặt \(n_{NO_{3}^-}\) = a
  ⇒ 0,1.3 = 0,2.2 +a
  ⇒ a = - 0,1 (vô lý)
  ⇒ muối không chứa NO3-
  Vậy \(n_{NO_{3}^-}\) đã phản ứng là 1,5 mol

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 2616

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Crom Sắt Đồng

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON