ADMICRO
UREKA
 • Câu hỏi:

  Cho phương trình phản ứng:
  aFe3O4 + bHNO3 → cFe(NO3)3 + dNO + eH2O
  Tỷ lệ a : b là:

  • A. 3 : 10
  • B. 3 : 28
  • C. 1 : 14
  • D. 1 : 3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  3Fe3O4 + 28HNO3 → 9Fe(NO3)3 + NO + 14H2O
  ⇒ a : b = 3 :28

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 2608

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Crom Sắt Đồng

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON