YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Trong Access, ta có thể sử dụng biểu mẫu để :

  • A. Tính toán cho các trường tính toán
  • B. Sửa cấu trúc bảng
  • C. Xem, nhập và sửa dữ liệu
  • D. Lập báo cáo

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Trong Access , biểu mẫu (form) giúp tạo giao diện thuận tiện cho việc nhập, sửa chữa và hiện thông tin.

  Đáp án: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 348434

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF