YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  “ /” là phép toán thuộc nhóm:

  • A. Phép toán so sánh
  • B. Phép toán số học
  • C. Phép toán logic
  • D. Không thuộc các nhóm trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Phép toán số học được sử dụng để mô tả các phép tính toán. Ví dụ: +, -, *, /.

  Đáp án: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 348486

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF