YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Bảng DIEM có các trường MOT_TIET, HOC_KY. Trong Mẫu hỏi, biểu thức số học để tạo trường mới TRUNG_BINH, lệnh nào sau đây là đúng:

  • A. TRUNG_BINH:(2* [MOT_TIET] + 3*[HOC_KY])/5
  • B. TRUNG_BINH:(2* MOT_TIET + 3*HOC_KY)/5
  • C. TRUNG_BINH:(2* [MOT_TIET] + 3*[HOC_KY]):5
  • D. TRUNG_BINH=(2* [MOT_TIET] + 3*[HOC_KY])/5

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Biểu thức số học được sử dụng để mô tả các trường tính toán trong mẫu hỏi và được sử dụng dấu hai chấm.

  Đáp án: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 348471

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF