YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Để hiển thị một số bản ghi nào đó trong cơ sở dữ liệu, thống kê dữ liệu, ta dùng:

  • A. Mẫu hỏi      
  • B. Câu hỏi      
  • C. Liệt kê      
  • D. Trả lời

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Mẫu hỏi thường được sử dụng để sắp xếp các bản ghi, chọn các trường để hiển thị, thực hiện tính toán, chọn các bản ghi thỏa mãn điều kiện cho trước, tổng hợp và hiển thị thông tin từ nhiều bảng hoặc mẫu hỏi khác.

  Đáp án: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 348472

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF