YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Tại sao khi lập mối quan hệ giữa hai trường của hai bảng nhưng Access lại không chấp nhận

  • A. Vì bảng chưa nhập dữ liệu
  • B. Vì một hai bảng này đang sử dụng (mở cửa sổ table)
  • C. Vì hai trường tham gia vào dây quan hệ khác kiểu dữ liệu(data type), khác chiều dài (field size)
  • D. Các câu B và C đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Khi lập mối quan hệ giữa hai trường của hai bảng nhưng Access lại không chấp nhận vì một hai bảng này đang sử dụng (mở cửa sổ table), vì hai trường tham gia vào dây quan hệ khác kiểu dữ liệu(data type), khác chiều dài (field size).

  Đáp án: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 348466

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF