AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong Access, để tạo liên kết giữa 2 bảng thì hai bảng đó phải có hai trường thỏa mãn điều kiện:

  • A. Có tên giống nhau
  • B. Có kiểu dữ liệu giống nhau
  • C. Có ít nhất một trường là khóa chính
  • D. Cả A, B, C

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA