YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Các bước để tạo liên kết giữa các bảng là:

  1. Chọn Tool\Relationships
  2. Tạo liên kết đôi một giữa các bảng
  3. Đóng hộp thoại Realationships/Yes để lưu lại
  4. Chọn các bảng sẽ liên kết

  • A. 1, 4, 2, 3 
  • B. 2, 3, 4, 1
  • C. 1, 2, 3, 4
  • D. 4, 2, 3, 1 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Trình tự các bước 1, 4, 2, 3

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 2739

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON