MOBILEAPP
 • Câu hỏi:

  Điều kiện cần để tạo được liên kết là:

  • A. Phải có ít nhất hai bảng
  • B. Phải có ít nhất một bảng và một mẫu hỏi
  • C. Phải có ít nhất một bảng mà một biểu mẫu
  • D. Tổng số bảng và mẫu hỏi ít nhất là 2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Điều kiện cần để tạo được liên kết là phải có ít nhất hai bảng

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA