AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Sắp xếp các bước theo đúng thứ tự thực hiện để tạo liên kết giữa hai bảng:

  1. Kéo thả trường khóa làm liên kết từ bảng phụ tới bảng chính ( trường khóa làm khóa chính)

  2. Chọn các tham số liên kết

  3. Hiển thị hai bảng (các trường) muốn tạo liên kết

  4. Mở cửa sổ Relationships

  • A. 2\(\rightarrow\)4\(\rightarrow\)1\(\rightarrow\)3
  • B. 4\(\rightarrow\)3\(\rightarrow\)1\(\rightarrow\)2
  • C. 4\(\rightarrow\)2\(\rightarrow\)3\(\rightarrow\)1
  • D. 3\(\rightarrow\)1\(\rightarrow\)4\(\rightarrow\)2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>