YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Điều kiện để tạo mối liên kết giữa hai bảng là:

  • A. Trường liên kết của hai bảng phải cùng kiểu dữ liệu
  • B. Trường liên kết của hai bảng phải là chữ hoa
  • C. Trường liên kết của hai bảng phải là kiểu dữ liệu số
  • D. Trường liên kết của hai bảng phải khác nhau 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA