YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Trong Access, khi tạo liên kết giữa các bảng, thì :

  • A. Phải có ít nhất một trường là khóa chính
  • B. Cả hai trường phải là khóa chính
  • C. Hai trường không nhất thiết phải là khóa chính
  • D. Một trường là khóa chính, một trường không

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Trong Access, khi tạo liên kết giữa các bảng, thì phải có ít nhất một trường là khóa chính

  RANDOM

Mã câu hỏi: 2744

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA