YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Một học sinh đã đưa ra các phương án điều chế kim loại Mg như sau :

  (1) Kết tủa Mg(OH)2 từ dung dịch MgCl2, nhiệt phân lấy MgO rồi khử bằng H2 Ở nhiệt độ cao để điều chế Mg.

  (2) Dùng kim loại mạnh đẩy Mg ra khỏi dung dịch MgCl2

  (3) Diện phân dung dịch MgCl2 để thu được Mg.

  (4) Cô cạn dung dịch MgCl2, điện phân nóng chảy để thu được Mg.

  Trong các phương án trên có bao nhiêu phương án có thể áp dụng để điều chế Mg ?

  • A. 1
  • B. 2
  • C. 3
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Chỉ có 1 phương pháp dùng để điều chế Mg

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 136906

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON