YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Một bạn học sinh tiến hành thí nghiệm sau:

  - Cho cùng thể tích V ml dung dịch gồm Fe(NO3)3 và AgNO3 vào hai cốc

  - Thả vào cốc thứ nhất một lá kẽm và cốc thứ hai một lá đồng và đợi phản ứng xảy ra hoàn toàn

  Bạn học sinh đó đã ghi lại những hiện tượng quan sát được như sau:

  1. Khối lượng 2 lá kim loại cùng tăng lên

  2. Dung dịch ở cốc thứ nhất có màu trắng xanh 

  3. Dung dịch ở cốc thứ hai có màu xanh lam

  4. Có vảy bạc bám vào lá kẽm 

  5. Có vảy sắt bám vào lá đồng

  Trong các hiện tượng trên , có bao nhiêu hiện tượng mô tả đúng?

  • A. 2
  • B. 3
  • C. 4
  • D. 5

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 136899

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON