ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một mẩu kim loại Ag dạng bột có lẫn Fe, Cu. Để loại bỏ tạp chất mà không làm thay đổi khối lượng Ag ban đầu, có thể ngâm mẩu Ag trên vào lượng dư dung dịch nào sau đây ?

  • A. HNO3   
  • B. HCl   
  • C. AgNO3    
  • D. Fe(NO3)3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Khi cho hỗn hợp kim loại phản ứng với Fe(NO3)3:

  Fe + 2Fe(NO3)3 → 3Fe(NO3)2

  Cu + 2Fe(NO3)3 → 2Fe(NO3)2 + Cu(NO3)2

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 136908

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON