YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Một mẩu kim loại Ag dạng bột có lẫn Fe, Cu. Để loại bỏ tạp chất mà không làm thay đổi khối lượng Ag ban đầu, có thể ngâm mẩu Ag trên vào lượng dư dung dịch nào sau đây ?

  • A. HNO3   
  • B. HCl   
  • C. AgNO3    
  • D. Fe(NO3)3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Khi cho hỗn hợp kim loại phản ứng với Fe(NO3)3:

  Fe + 2Fe(NO3)3 → 3Fe(NO3)2

  Cu + 2Fe(NO3)3 → 2Fe(NO3)2 + Cu(NO3)2

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 136908

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON