YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Tiến hành thí nghiệm

  + Cho vào 3 ống nghiệm, mỗi ống 3ml dung dịch  HCl loãng

  + Lần lượt cho 3 mẫu kim loại Fe, Al, Cu có kích thích tương đương nhau vào 3 ống nghiệm

  Hiện tượng xảy ra trong 3 ống nghiệm là:

  • A. Bọt khí thoát ra ở ống nghiệm khi thả Al nhanh hơn so với ống nghiệm khi thả Fe. Ống nghiệm khi thả Cu không có hiện tượng gì.
  • B. Bọt khí thoát ra ở ống nghiệm khi thả Al chậm  hơn so với ống nghiệm khi thả Fe. Ống nghiệm khi thả Cu không có hiện tượng gì.
  • C. Cả ba ống đều có bọt khí thoát ra nhanh
  • D. Bọt khí thoát ra ở ống nghiệm khi thả Cu nhanh hơn so với ống nghiệm khi thả Al. Ống nghiệm khi thả Fe không có hiện tượng gì.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Bọt khí thoát ra ở ống nghiệm khi thả Al nhanh hơn so với ống nghiệm khi thả Fe. Ống nghiệm khi thả Cu không có hiện tượng gì.

  Đáp án A

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 136903

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON