ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tiến hành thí nghiệm

  + Cho vào 3 ống nghiệm, mỗi ống 3ml dung dịch  HCl loãng

  + Lần lượt cho 3 mẫu kim loại Fe, Al, Cu có kích thích tương đương nhau vào 3 ống nghiệm

  Hiện tượng xảy ra trong 3 ống nghiệm là:

  • A. Bọt khí thoát ra ở ống nghiệm khi thả Al nhanh hơn so với ống nghiệm khi thả Fe. Ống nghiệm khi thả Cu không có hiện tượng gì.
  • B. Bọt khí thoát ra ở ống nghiệm khi thả Al chậm  hơn so với ống nghiệm khi thả Fe. Ống nghiệm khi thả Cu không có hiện tượng gì.
  • C. Cả ba ống đều có bọt khí thoát ra nhanh
  • D. Bọt khí thoát ra ở ống nghiệm khi thả Cu nhanh hơn so với ống nghiệm khi thả Al. Ống nghiệm khi thả Fe không có hiện tượng gì.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Bọt khí thoát ra ở ống nghiệm khi thả Al nhanh hơn so với ống nghiệm khi thả Fe. Ống nghiệm khi thả Cu không có hiện tượng gì.

  Đáp án A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 136903

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON