YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Để điều chế hiđro người ta cho vài mẩu kẽm vào dung dịch axit H2SO4 , sau đó nhỏ thêm vài giọt dung dịch X vào để khí thoát ra mạnh hơn. Cho các chất sau: HNO3,NaOH,MgSO4,AlCl3,CuSO4,AgNO3. Trong số các chất trên có bao nhiêu chất có thể là chất X?

  • A. 2
  • B. 3
  • C. 4
  • D. 5

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Có tất cả 2 chất

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 136901

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF