YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cho các quy trình sau:

  1. Điện phân nóng chảy Al2O3

  2. Điện phân dung dịch AlCl3

  3. Cho Mg tác dụng với Al2O3 ở trạng thái nóng chảy

  4. Cho Na tác dụng với AlCl3 ở trạng thái nóng chảy

  Trong các quy trình trên, số quy trình có thể tạo ra Al là:

  • A. 1
  • B. 2
  • C. 3
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Có 3 quy trình thỏa mãn

  Đáp án C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 136900

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF