AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trên một cánh đồng cỏ có nhiều loài cỏ mọc chen chúc. Một đàn trâu hằng ngày vẫn tới cánh đồng này ăn cỏ. Những con chim sáo thường bắt ve bét trên lưng trâu và bắt châu chấu ăn cỏ. Từ trên cao, chim đại bàng rình rập bắt chim sáo làm mồi cho chúng.

  a) Hãy vẽ lưới thức ăn trên cánh đồng này.

  b) Nêu các mối quan hệ giữa các loài trên cánh đồng. Giải thích.

  Lời giải tham khảo:

  a) Sơ đồ lưới thức ăn: 

  b) Các mối quan hệ giữa các loài:

  - Cạnh tranh:

  + Giữa các loài ăn cỏ: tranh giành thức ăn, nơi ở

  + Giữa trâu và châu chấu: tranh giành thức ăn là cỏ

  - Kí sinh: Ve bét hút máu trâu để sống nên ve bét được hưởng lợi còn trâu bị hại.

  - Sinh vật ăn sinh vật khác:

  + Trâu ăn cỏ; châu chấu ăn cỏ: động vật ăn thực vật

  + Chim sáo ăn chấu chấu và ve bét; đại bàng ăn chim sáo: động vặt ăn động vật (vật dữ - con mồi).

  - Hỗ trợ (hợp tác):

  + Giữa chim sáo và trâu: do chim sáo bắt ve bét cho trâu

  + Giữa chim sáo và cỏ: do chim sáo bắt châu chấu cho cỏ.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>