AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hình vẽ mô tả tế bào của một loài đang ở trong một giai đoạn của chu kì phân bào

  a) Tế bào bên đang ở kì nào của quá trình nguyên phân hay giảm phân? Hãy giải thích.

  b) Xác định số lượng bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của loài?

  c) Nêu ý nghĩa của hiện tượng đã và đang xảy ra đối với các cặp nhiễm sắc thể kép trong hình vẽ.

  d) Vì sao nhiễm sắc thể lại có hình thức sắp xếp như hình vẽ bên?

  Lời giải tham khảo:

  a) Các nhiễm sắc thể kép xếp thành hai hàng trên mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào nên tế bào đang ở kì giữa của quá trình giảm phân I.

  b) Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của loài 2n = 4 vì có 4 NST kép đang xếp thành 2 hàng trên mặt phẳng xích đạo.

  c) Ý nghĩa:

  + Các nhiễm sắc thể kép trong cặp tương đồng tiếp hợp theo chiều dọc để rà soát vật chất di truyền trước khi phân li, đảm bảo sự phân chia vật chất di truyền đồng đều cho 2 tế bào con.

  + Các nhiễm sắc thể kép trong cặp tương đồng có thể xảy ra hiện tượng trao đổi chéo từng đoạn nhiễm sắc thể → tạo ra các giao tử khác nhau về nguồn gốc và chất lượng → tạo sự đa dạng đối với loài sinh sản hữu tính.

  d) Ở kì giữa I các NST kép phân bố thành 2 hàng (theo từng cặp) trên mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào vì: ở kì đầu của giảm phân I các NST kép bắt đôi với nhau theo từng cặp tương đồng (gọi là hiện tượng tiếp hợp)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>