AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một chu kỳ tim ở người gồm 3 pha: pha co tâm nhĩ, pha co tâm thất và pha dãn chung. Thời gian trung bình của một chu kỳ tim ở người bình thường là 0,8s. Một người phụ nữ X có nhịp tim đo được là 80 nhịp/phút. Khối lượng máu trong tim của cô ta là 132 ml vào cuối pha dãn chung và 77 ml vào cuối pha co tâm thất.

  a) Xác định thời gian mỗi pha của một chu kỳ tim ở người phụ nữ

  b) Tính lượng máu bơm/phút của người phụ nữ đó?

  Lời giải tham khảo:

  a. Trong 1 chu kì tim, tỉ lệ thời gian giữa pha nhĩ co: pha thất co : pha dãn chung = 1 : 3 : 4

  - Thời gian một chu kì tim của người phụ nữ X là:     60 : 80 = 0,75 (s)

  - Thời gian mỗi pha của một chu kỳ tim ở người phụ nữ X

  + Pha tâm nhĩ co: \(0,75 \times \frac{{0,1}}{{0,8}} = 0,09375s\) 

  + Pha tâm thất co:\(0,75 \times \frac{{0,3}}{{0,8}} = 0,28125s\) 

  + Pha dãn chung: \(0,75 \times \frac{{0,4}}{{0,8}} = 0,375s\)  

  b. Lượng máu bơm/phút của người phụ nữ đó là:   80 x ( 132 - 77) = 4400 (ml/phút).

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>