AMBIENT
 • Câu hỏi:

  a) Khi nghiên cứu về ảnh hưởng của môi trường đến sự sinh trưởng của loài động vật X, người ta thu được đồ thị như Hình 1. Dựa vào đồ thị hãy xác định tên gọi của các điểm A, B, các khoảng (h), (m).

  b) Cho các hiện tượng sau:

  - Vi khuẩn sống nốt sần cây họ đậu.

  - Địa y sống bám trên cây cau.

  Hãy xác định tên mối quan hệ sinh thái của 2 hiện tượng trên và cho biết 2 mối quan hệ này giống nhau ở những điểm nào.

  Lời giải tham khảo:

  a) - Điểm A - Điểm giới hạn dưới (hoặc điểm gây chết) vì dưới ngưỡng này giá trị sinh trưởng bằng 0

  - Điểm B - Điểm giới hạn trên (hoặc điểm gây chết) vì trên ngưỡng này giá trị sinh trưởng bằng 0

  - Khoảng m - Khoảng thuận lợi.

  - Khoảng h - Giới hạn chịu đựng.

  b) * Tên mối quan hệ sinh thái của 2 hiện tượng trên:

   - Vi khuẩn sống nốt sần cây họ đậu → Quan hệ cộng sinh.

   - Địa y sống bám trên cây cau → Quan hệ hội sinh.

  * Điểm giống nhau giữa 2 mối quan hệ:

  - Đều là mối quan hệ hỗ trợ khác loài.

  - Đều là mối quan hệ có lợi cho sinh vật ít nhất là 1 bên. Không bên nào bị hại.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>