YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Trên bề mặt chất lỏng tại hai điểm S1 S2 có hai nguồn dao động với phương trình \(u_{1}=u_{2}=4cos\left ( 40\pi t \right )\) mm. Biết tốc độ truyền sóng là 120 cm/s, gọi I là trung điểm của S1S2. Lấy hai điểm A, B nằm trên S1S2 lần lượt cách I các khoảng 0,5 cm và 2 cm. Tại thời điểm t vận tốc của điểm A là 12cm/s thì vận tốc dao động tại điểm B là

  • A. \(4\sqrt{3}cm/s\)
  • B. \(-6cm/s\)
  • C. \(6cm/s\)
  • D. \(-4\sqrt{3}cm/s\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 6100

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON