YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Trên bề mặt chất lỏng tại hai điểm S1 S2 có hai nguồn dao động với phương trình \(u_{1}=u_{2}=4cos\left ( 40\pi t \right )\) mm. Biết tốc độ truyền sóng là 120 cm/s, gọi I là trung điểm của S1S2. Lấy hai điểm A, B nằm trên S1S2 lần lượt cách I các khoảng 0,5 cm và 2 cm. Tại thời điểm t vận tốc của điểm A là 12cm/s thì vận tốc dao động tại điểm B là

  • A. \(4\sqrt{3}cm/s\)
  • B. \(-6cm/s\)
  • C. \(6cm/s\)
  • D. \(-4\sqrt{3}cm/s\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 6100

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON