YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Một sóng dọc lan truyền trong môi trường với tần số 50 Hz, tốc độ truyền sóng là 2m/s, biên độ sóng không đổi theo phương truyền sóng là 4 cm. Biết A và B là hai điểm trên cùng một phương truyền sóng. Khi chưa có sóng truyền, khoảng cách từ điểm nguồn phát sóng đến A và B lần lượt là 20 cm và 42 cm. Khi có sóng truyền qua, khoảng cách lớn nhất giữa A và B là

  • A. 30 cm
  • B. 23,4 cm 
  • C. 32 cm 
  • D. 28,4 cm 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  \(x_A = 20 + 4 cos(100 \pi t)\)
  \(x_B = 42 + 4 cos(100 \pi t + \pi)\)
  =>Khoảng cách AB = (xB – xA) = 22 + 8cos(100 πt)
  =>khoảng cách max = 30 cm
  ⇒ Chọn đáp án A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 6103

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON