YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Một sóng dọc lan truyền trong môi trường với tần số 50 Hz, tốc độ truyền sóng là 2m/s, biên độ sóng không đổi theo phương truyền sóng là 4 cm. Biết A và B là hai điểm trên cùng một phương truyền sóng. Khi chưa có sóng truyền, khoảng cách từ điểm nguồn phát sóng đến A và B lần lượt là 20 cm và 42 cm. Khi có sóng truyền qua, khoảng cách lớn nhất giữa A và B là

  • A. 30 cm
  • B. 23,4 cm 
  • C. 32 cm 
  • D. 28,4 cm 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  \(x_A = 20 + 4 cos(100 \pi t)\)
  \(x_B = 42 + 4 cos(100 \pi t + \pi)\)
  =>Khoảng cách AB = (xB – xA) = 22 + 8cos(100 πt)
  =>khoảng cách max = 30 cm
  ⇒ Chọn đáp án A

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 6103

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON