YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Sóng dừng trên một sợi dây có phương trình \(u = 3cos(\frac{nx}{4}+ \frac{\pi }{2})cos20 \pi t cm\) , trong đó u là li độ dao động tại thời điểm t(s) của một phần tử trên dây mà vị trí cân bằng của nó cách gốc tọa độ O một đoạn x ( cm). Tốc độ truyền sóng trên dây là

  • A. 30 cm/s.
  • B. 60 cm/s.
  • C. 80 cm/s.
  • D. 40 cm/s.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ta có: \(\frac{n\pi}{4}=\frac{2\pi x}{\lambda }\Rightarrow \lambda =8 cm\)

  Tốc độ truyền sóng trên dây: \(v=\lambda .f=8.(\frac{20\pi }{8 \pi })= 80cm/s\)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 6097

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON