YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  M và N là hai điểm trên cùng phương truyền sóng trên mặt nước, cách nguồn theo thứ tự d1 = 5 cm và d2 = 20 cm. Biết rằng các vòng tròn đồng tâm của sóng nhận được năng lượng dao động như nhau và năng lượng sóng không bị mất mát. Tại M phương trình sóng có dạng uM = 5cos(10πt + π/3). Vận tốc truyền sóng là v = 30 cm/s. Tại thời điểm t, li độ dao động của phần tử nước tại M là uM (t) = 4 cm, lúc đó li độ dao động của phần tử nước tại N là

  • A. 4 cm
  • B. -2 cm 
  • C.  2 cm
  • D. -4 cm 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  \(\lambda = \frac{v}{f}=\frac{30}{5}=6 cm\Rightarrow \Delta \varphi MN = \frac{2 \pi MN}{\lambda } = 5 \pi\)
  ⇒ M và N dao động ngược pha nhau ⇒ \(\frac{x_M}{AM} = \frac{- x_N}{AN}\)
  Ta có: \(\frac{A_M}{A_N} = \sqrt{\frac{R_N}{R_M}} = 2 \Rightarrow x_N = - \frac{x_M}{2} = \frac{-4}{2} = -2 cm\)
  ⇒ Chọn đáp án B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 6110

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON