AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong mùa đông, một lò sưởi điện có ghi 220V-880W được sử dụng với hiệu điện thế 220V trong 4 giờ mỗi ngày.Tính tiền điện phải trả cho việc dùng lò sưởi như trên trong suốt mùa đông, tổng cộng là 30 ngày. Cho rằng giá tiền điện là 1000đ/kW.h

  • A. 142000 đồng
  • B. 135000 đồng
  • C. 105600 đồng
  • D. 122500 đồng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Điện trở của dây nung :

    \(\wp  = \frac{{{U^2}}}{R} \Rightarrow R = \frac{{{U^2}}}{\wp } = \frac{{{{220}^2}}}{{880}} = 55{\rm{\Omega }}\)

  Cường độ dòng điện chạy qua nó: 

    \(\wp  = IU \Rightarrow I = \frac{\wp }{U} = \frac{{880}}{{220}} = 4{\rm{A}}\)

  Nhiệt lượng tỏa ra của lò sưởi:

  Q = UIt = 220 × 4 × 4 ×3600

      =12672000J = 3,52 (kW.h)

  Tiền điện phải trả:

  T = 3,52 × 30 × 1000 = 105600 đồng

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>