YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Trong mùa đông, một lò sưởi điện có ghi 220V-880W được sử dụng với hiệu điện thế 220V trong 4 giờ mỗi ngày.Tính tiền điện phải trả cho việc dùng lò sưởi như trên trong suốt mùa đông, tổng cộng là 30 ngày. Cho rằng giá tiền điện là 1000đ/kW.h

  • A. 142000 đồng
  • B. 135000 đồng
  • C. 105600 đồng
  • D. 122500 đồng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Điện trở của dây nung :

    \(\wp  = \frac{{{U^2}}}{R} \Rightarrow R = \frac{{{U^2}}}{\wp } = \frac{{{{220}^2}}}{{880}} = 55{\rm{\Omega }}\)

  Cường độ dòng điện chạy qua nó: 

    \(\wp  = IU \Rightarrow I = \frac{\wp }{U} = \frac{{880}}{{220}} = 4{\rm{A}}\)

  Nhiệt lượng tỏa ra của lò sưởi:

  Q = UIt = 220 × 4 × 4 ×3600

      =12672000J = 3,52 (kW.h)

  Tiền điện phải trả:

  T = 3,52 × 30 × 1000 = 105600 đồng

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 41518

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON