AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong mùa đông, một lò sưởi điện có ghi 220V-880W được sử dụng với hiệu điện thế 220V trong 4 giờ mỗi ngày.  Tính cường độ dòng điện chạy qua nó dây nung

  • A. 1A
  • B. 2A
  • C. 3A
  • D. 4A

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Điện trở của dây nung :

  \(\begin{array}{l} \wp = \frac{{{U^2}}}{R}\\ \Rightarrow R = \frac{{{U^2}}}{\wp } = \frac{{{{220}^2}}}{{880}} = 55\Omega \end{array}\)

  Cường độ dòng điện chạy qua nó:    

  \(\begin{array}{l} \wp = IU\\ \Rightarrow I = \frac{\wp }{U} = \frac{{880}}{{220}} = 4{\rm{A}} \end{array}\) 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>