YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Khi mắc một bàn là vào hiệu điện thế 110V thì dòng điện chạy qua nó có cường độ 5A. Bàn là này sử dụng như vậy trung bình 15 phút mỗi ngày. Tính nhiệt lượng mà bàn là tỏa ra trong 30 ngày theo đơn vị kJ, cho rằng điện mà bàn là này tiêu thụ được biến đổi hoàn toàn thành nhiệt năng.

  • A. 1485 (kJ)
  • B. 1375 (kJ)
  • C. 1225 (kJ)
  • D. 1550 (kJ)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Công suất tiêu thụ của bàn là :

  ℘ = UI = 110.5 = 550W

  Điện năng mà bàn là tiêu thụ trong 30 ngày:

  A = ℘.t = 0,55 × 30 ×0,25 = 4,125 (kW.h)

  Nhiệt lượng tỏa ra của bàn là:

  Q = 4,125 × 3,6.106 = 14850000 (J) = 1485 (kJ)

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 41516

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON