ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Dòng điện có cường độ 2mA chạy qua một điện trở 3kΩ trong thời gian 10 phút thì nhiệt lượng toả ra ở điện trở này có giá trị nào dưới đây?

  • A. Q=7,2J  
  • B. Q=60J    
  • C. Q=120J         
  • D. Q=3600J

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở là:

  Q=I2Rt =(0,002)2.3600. 600 = 7,2 J

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 6133

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON