YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Dòng điện có cường độ 2mA chạy qua một điện trở 3kΩ trong thời gian 10 phút thì nhiệt lượng toả ra ở điện trở này có giá trị nào dưới đây?

  • A. Q=7,2J  
  • B. Q=60J    
  • C. Q=120J         
  • D. Q=3600J

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở là:

  Q=I2Rt =(0,002)2.3600. 600 = 7,2 J

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 6133

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF