AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một bếp điện được sử dụng với hiệu điện thế 220V thì dòng điện chạy qua bếp điện có cường độ 3A. Dùng bếp này đun sôi được 2 lít nước từ nhiệt độ ban đầu 200 trong thời gian 20 phút. Tính hiệu suất của bếp điện, biết nhiệt dung riêng của nước là c=4200J/kg.K

  • A. 54% 
  • B. 45% 
  • C. 48,8% 
  • D. 84,8% 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Nhiệt lượng mà bếp tỏa ra trong 20 phút là:

  Qtp = U.I.t = 220 × 3 × 20 × 60 = 792000J

  Nhiệt lượng cần cung cấp để đun sôi lượng nước này là:

  \(\begin{array}{l}
  {Q_i} = cm\left( {t_2^0 -  - t_1^0} \right)\\
   = 4200 \times 2 \times 80 = 672000J
  \end{array}\)

  Hiệu suất của bếp là:

   \(H = \frac{{{Q_1}}}{{{Q_{tp}}}} = \frac{{672000}}{{792000}} \times 100 = 84,8{\rm{\% }}\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA