AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi mắc một bàn là vào hiệu điện thế 110V thì dòng điện chạy qua nó có cường độ 5A. Bàn là này sử dụng như vậy trung bình 15 phút mỗi ngày. Tính điện năng mà bàn là tiêu thụ trong 30 ngày theo đơn vị kW.h

  • A.  3,475 (kW.h)
  • B.  2,125 (kW.h)
  • C.  4,25 (kW.h)
  • D.  4,125 (kW.h)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Công suất tiêu thụ của bàn là : ℘ = UI = 110.5 = 550W

  Điện năng mà bàn là tiêu thụ trong 30 ngày:

  A = ℘.t = 0,55 × 30 ×0,25 = 4,125 (kW.h)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>