AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thể tích khí NO (giả sử là sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) sinh ra khi cho 1,92 gam bột Cu tác dụng với axit HNO3 loãng (dư) là (Cho N = 14, O = 16, Cu = 64).

  • A. 0,672 lít.  
  • B. 0,224 lít.    
  • C. 1,120 lít.  
  • D. 0,448 lít

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Cu → Cu2+ +2e 
  0.03             0.06 
  N+5 +3e → N+2 
  a.......3a......a 
  3a = 0.06 => a = 0.02 mol => V = 0.448 lít 

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>