AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Những tính chất vật lý chung của kim loại là:

  • A. Tính dẻo, có ánh kim và rất cứng.
  • B. Tính dẻo, tính dẫn điện, nhiệt độ nóng chảy cao. 
  • C. Tính dẫn điện, dẫn nhiệt, có ánh kim, có khối lượng riêng lớn. 
  • D. Tính dẻo, tính dẫn điện, dẫn nhiệt và có ánh kim.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>