AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Số đồng phân amin có công thức phân tử C4H11N là

  • A. 5
  • B. 8
  • C. 7
  • D. 6

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Amin bậc I ( 4 công thức)

  Amin bậc II ( 3 công thức)

  Amin bậc III ( 1 công thức)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>