AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Dãy chỉ chứa những amino axit mà dung dịch không làm đổi màu quỳ tím là?

  • A. Gly, Val, Ala. 
  • B. Gly, Ala, Glu. 
  • C. Gly, Glu, Lys. 
  • D. Val, Lys, Ala

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>