AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cứ 5,668 gam cao su buna–S phản ứng vừa hết với 3,462 gam Br2 trong CCl4. Hỏi tỉ lệ butađien và stiren trong cao su buna–S là bao nhiêu?

  • A. 2 : 3. 
  • B.  1 : 2. 
  • C. 3 : 5. 
  • D. 1 : 3.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Cao su buna-S có dạng [-CH2CH=CHCH2-CH2CH(C6H5)]n.

  ⇒ dù trùng hợp theo tỉ lệ nào thì Br2 chỉ cộng vào gốc butađien.

  ⇒ nbutađien = nBr2 ≈ 0,022 mol ⇒ nstiren = (5,688 – 0,022 × 54) ÷ 104 = 0,043 mol.

  ► nbutađien ÷ nstiren = 0,022 ÷ 0,043 ≈ 1 : 2

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>