AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Polime nào có thể tham gia phản ứng cộng với hiđro?

  • A. Poli(vinyl clorua).
  • B. Cao su buna.
  • C. Polipropen.
  • D. nilon-6,6.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>