YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Điện phân 1 lit dung dịch có chứa 18,8 gam Cu(NO3)2 và 29,8 gam KCl bằng điện cực trơ, có màng ngăn xốp. Sau 1 thời gian thấy khối lượng dung dịch giảm 34,3 gam so với ban đầu. Coi thẻ tích dung dịch không đổi trong quá trình điện phân, Nồng độ các chất trong dung dịch sau khi điện phân là

  • A.

   KCl 0,1M; KNO3 0,2M ; KOH 0,1M,

  • B.

   KNO3 0,1 M ; KCl 0,2 M

  • C.

   KCl 0,05M ; KNO3 0,2M ; KOH 0,15M.

  • D. KNO3 0,2M , KOH 0,2M.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Số mol Cu(NO3)2 và KCl lần lượt là 0,1 và 0,4 mol

  Tại catot lần lượt xảy ra các quá trình: (1) Cu2+ +2e → Cu

  (2) 2H2O + 2e → H2 + 2OH-

  Tại anot lần lượt xảy ra các quá trình: (a) 2Cl- →Cl2 + 2e

  (b) 2H2O → 4H+ + O2 + 4e

  Nhận xét: trong số các ion do muối điện li ra chỉ có Cu2+ và Cl- bị điện phân ở các điện cực.

  Nếu Cu2+ và Cl- bị điện phân hết, tổng khối lượng dung dịch giảm:

  (0,1.64 + 0,4.35,5) = 20,6 (gam) < 34,3 gam

  ⇒ Cu2+ và Cl- bị điện phân hết, nước tham gia phản ứng ở cả 2 điện cực

  Gọi mol H2 thoát ra ở catot là x, mol O2 thoát ra ở anot là y. Ta có:

   Tại catot:

  Cu2+ + 2e → Cu

  0,1        0,2      0,1

  2H2O + 2e → H2 + 2OH-

                2x      x          2x

  Tại anot:

  2Cl- → Cl2 + 2e

  0,4         0,2    0,4

  2H2O → 4H+ + O2 + 4e

                  4y        y       4y

  Bảo toàn e: 0,2 + 2x = 0,4 + 4y (1)

  Tổng khối lượng giảm: 64.0,1 + 2x + 71.0,2 = 34,3 (2)

  Giải hệ phương trình (1)và (2) ta được: x = 0,85; y = 0,375

  Sau khi điện phân trong dung dịch có:

  K+ (0,4 mol); NO3- ( 0,2 mol); OH- ( 2.0,85 = 1,7 mol); H+(4.0,375 = 1,5 mol)

  H + HO →  H2O

  1,5       1,5

  Sau phản ứng trên còn dư 0,2 mol OH-

  ⇒ Dung dịch cuối cùng có K+( 0,4 mol); NO3- ( 0,2 mol); OH-( 0,2 mol)

  ⇒ Có 0,2 mol KNO3 và 0,2 mol KOH

  Nồng độ các chất còn lại trong dung dịch là: KNO3 0,2 M; KOH 0,2 M

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 117414

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đại cương kim loại

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF