YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Để điều chế Ca từ CaCO3 cần thực hiện ít nhất mấy phản ứng ?

  • A. 2
  • B. 3
  • C. 4
  • D. 5

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  phản ứng (1): CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O

  Phản ứng (2): CaCl2 → Ca + Cl2

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 117409

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đại cương kim loại

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON