YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Cho hơi nước qua than nóng đỏ thu được 2,24 lít hồn hợp khí X gồm CO2, CO và 112 (đo ở đktc). Dẫn X qua hổn hợp gồm CuO và Al2O3 dư nung nóng thu dược m gam chất rắn và hỗn hợp khí và hơi Y. Dẫn Y qua dung dịch Ca(OH)2 dư, lọc bỏ kết tủa thấy khối lượng dung dịch giảm 1,16 gam. Khối lượng kim loại có trong m là

  • A. 5,12 gam.   
  • B. 1,44 gam.  
  • C. 6,4 gam.   
  • D. 2,7 gam.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Phản ứng của than nóng đỏ với hơi nước:

  C + 2H2O →   CO2 + 2H2

                           x          2x

  C + H2O → CO + H2

                        y       y

  Theo đề ta có: 3x + 2y = 0,1 (1)

  Khi dẫn hỗn hợp khí X qua hỗn hợp gồm CuO và Al2O3 dư, chỉ có CuO phản ứng:

  CuO + CO → Cu + CO2

               y          y       y

  CuO    +   H2  →     Cu   +   H2O

  2x + y     2x + y      2x + y

  Khí và hơi Y thoát ra gồm: (x+y) mol CO2 và (2x+ y) mol H2O

  Dẫn Y qua dung dịch Ca(OH)2 dư, sẽ có phản ứng:

  Ca(OH)2  + CO→    CaCO3

                        x + y        x+ y

  Trong phần nước lọc, khối lượng giảm 1,16 gam

  ⇒ 100.(x + y) – 44(x + y) – 18(2x + y) = 1,16 (2)

  Giải hệ (1) và (2) ⇒ x = y = 0,02 mol

  Số mol kim loại Cu tạo ra là: 2x + 2y =0,08 mol

  Khối lượng kim loại có trong m là 5,12 gam

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 117420

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đại cương kim loại

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON