YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Một nhóm học sinh đã đề xuất các cách điều chế Ag từ AgNO3 như sau :

  (1) Cho kẽm tác dụng với dung dịch AgNO3.

  (2) Điện phân dung dịch AgNO3.

  (3) Cho dung dịch AgNO3 tác dụng với dung dịch NaOH sau đó thu lấy kết tủa đem nhiệt phân.

  (4) Nhiệt phân AgNO3.

  Trong các cách điều chế trên, có bao nhiêu cách có thể áp dụng để điều chế Ag từ AgNO3 ?

  • A. 1
  • B. 2
  • C. 3
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Các phản ứng:

  1. Zn + 2AgNO3 → Zn(NO3)2 + 2Ag

  2. 4AgNO3 + 2 H2O → 4Ag + 4HNO3 + O2

  3. 2AgNO3 + 2NaOH → Ag2O + H2O + 2 NaNO3

  2Ag2O → O2 + 4Ag

  4. 2AgNO3 → 2Ag + 2NO2 + O2

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 117418

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đại cương kim loại

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON