ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Điện phân 400 ml dung dịch CuSO4 0,5M điện cực trơ cho đến khí ở catot xuất hiện 6,4 g kim loại thì thể tích khí thu được (dktc) là:

  • A. 2,24 lít.
  • B. 1,12 lít.
  • C. 0,56 lít.
  • D. 4,48 lít.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Catot: Cu2+ + 2e → Cu
  Anot: 2H2O → 4H+ + O2 + 4e
  Bảo toàn e: \(2n_{Cu}=4n_{O_2} \Rightarrow n_{O_2} = 0,05\ mol\)
  \(\Rightarrow V_{O_2} = 1,12\ (l)\)

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 736

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đại cương kim loại

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1