YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

   Điện phân dung dịch NaCl không có màng ngăn giữa hai điện cực, thu được:

  • A. Natri hiđroxit.
  • B. Clorua vôi.
  • C. Nước clo.
  • D. Nước Gia-ven.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Khi điện phân không có màng ngăn thì:
  2NaOH + Cl2 → NaCl + NaClO (Nước Gia ven) + H2O

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 734

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đại cương kim loại

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON