YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

   Điện phân dung dịch NaCl không có màng ngăn giữa hai điện cực, thu được:

  • A. Natri hiđroxit.
  • B. Clorua vôi.
  • C. Nước clo.
  • D. Nước Gia-ven.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Khi điện phân không có màng ngăn thì:
  2NaOH + Cl2 → NaCl + NaClO (Nước Gia ven) + H2O

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 734

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đại cương kim loại

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON