ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tính chất của cách mạng Đông Dương lúc đầu là một cuộc cách mạng tư sản dân quyền, sau khi cách mạng tư sản dân quyền thắng lợi sẽ tiếp tục phát triển, bỏ qua thời kì tư bản mà tiến thắng lên chủ nghĩa xã hội. Đó là nội dung của

  • A. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng do đồng chí Nguyễn Ái Quốc khởi thảo
  • B. Điều lệ của Đảng do Đồng chí Nguyễn Ái Quốc dự thảo
  • C. Luận cương chính trị năm 1930 do Trần Phú khởi thảo
  • D. Chính cương vắn tắt do Nguyễn Ái Quốc khởi thảo

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Phương pháp: Sgk 12 trang 94

  Cách giải:

  Luận cương chính trị năm 1930 do đồng chí Trần Phú khởi thảo đã xác định những vấn đề chiến lược và sách lược của cách mạng Đông Dương. Trong đó, cách mạng Đông Dương lúc đầu là cách mạng tư sản dân quyền sau đó sẽ tiếp tục phát triển, bỏ qua thời kì tư bản chủ nghĩa, tiến thắng lên con đường xã hội chủ nghĩa.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 30833

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG - Lịch sử

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON