ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sự kiện trực tiếp nào dưới đây đưa đến quyết định phát phát động toàn quốc kháng chiến của Đảng và Chính phủ?

  • A. Hội nghị Phôngtennơblô thất bại
  • B. Pháp đánh chiếm Hải Phòng và Lạng Sơn
  • C. Pháp tấn công Nam Bộ, Nam Trụng Bộ và một số khu vực khác
  • D. Pháp gửi tối hậu thư buộc ta giao quyền kiểm soát thủ đô và giải tán lực lượng tự vệ chiến đấu

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Phương pháp: Sgk 12 trang 130, suy luận.

  Cách giải:

  Ngày 18-12-1946, Pháp gửi tối hậu thư đòi chính phủ ta phải giải tán lực lượng tự vệ chiến đấu, để cho quân Pháp làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự ở Hà Nội. Nếu yêu cầu đó không được chấp nhận thì chậm nhất là sáng ngày 20-12-1946 chúng sẽ hành động.

  => Tình thế khẩn cấp đòi hỏi Đảng và Chính phủ phải có quyết định kịp thời. Ngày 12-12-1946, Ban thường vụ Trung ương Đảng ra Chỉ thị Toàn dân kháng chiến. Đáp án lại tối hâu thư của Pháp, trong hai ngày 18 và 19- 12-1946, Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương mở rộng, họp ở Vạn Phúc (Hà Đông), đã quyết định phát động cả nước kháng chiến.

  => Pháp gửi tối hậu thư buộc ta giao quyền kiểm soát thủ đô và giải tán lực lượng tự vệ chiến đấu là sự kiện trực tiếp đưa đến quyết định phát động toàn quốc kháng chiến của Đảng và Chính phủ

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 30770

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG - Lịch sử

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON