ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Phái chủ chiến, đứng đầu là Tôn Thất Thuyết tổ chức cuộc phản công quân Pháp và phát động phong trào cần Vương dựa trên cơ sở

  • A. có sự đồng tâm nhất trí trong hoàng tộc
  • B. có sự ủng hộ của bộ phận quan lại chủ chiến trong triều đình và đông đảo nhân dân
  • C. có sự ủng hộ của đông đảo nhân dân trong nước
  • D. có sự ủng hộ của triều đình Mãn Thanh

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Phương pháp: Sgk 11 trang 124, suy luận

  Cách giải:

  Sự ủng hộ của quan lại chủ chiến trong triều đình và sự ủng hộ của nhân dân là cơ sỏ để phái chủ chiến hành động và sau đó Tôn Thất Thuyết phát động phong trào cần Vương:

  - Sự ủng hộ của quan lại chủ chiến: bộ phận quan lại không chịu khuất phục trước chính sách của thực dân Pháp và thái độ đầu hàng của triều đình.

  Sự ủng hộ của nhân dân: các sĩ phu yêu nước và nhân dân trong ở các địa phương trong Nam ngoài Bắc đấu tranh chống lại thực dân Pháp

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 30782

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG - Lịch sử

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON