ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đoạn trích sau thuộc văn kiện nào dưới đây?

  “Không! Chúng ta thà hi sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”.

  • A. Chỉ thị “Toàn dân kháng chiến” của Ban thuòng vụ Trung ương Đảng
  • B. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh
  • C. Tuyên ngôn độc lập
  • D. Tác phẩm “Kháng chiến nhất định thắng lợi” của Trường Chinh

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Phương pháp: Sgk 12 trang 131

  Cách giải:

  Đoạn trích “Không! Chúng ta thà hi sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ ”, thuộc văn kiện “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” của chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 19-12-1946

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 30774

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG - Lịch sử

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF